Dr.Prof Florjan Xholi
Dr.Prof Florjan Xholi ofron kujdes dentar të cilësisë së lartë, që prej vitit 2009. Ai i është dedikuar shkencës dhe artit të implantologjise dhe kirurgjise orale, dhe punon për qënë i sigurt që pacientët e tij kanë kujdesin dhe
trajtimin më të mirë të mundur

Arsimi
I diplomuar ne universitetin UNIZKM, fakulteti I stomatologjise dhe me pas ne fakultetin “Tor Vergata” te Romes. Ka kryer studime post universitare master shkencor te nivelit te dyte per implantologji dhe protetike dentare ne Shqiperi dhe
me pas perseri nje master ne kirurgji-implantologji ne universitetin e Aquilas, fakultetin e stomatologjise
Anetare i urdherit te mjekeve te Italise.
Dokorature ne universitetin e mjekesise,fakultetin e stomatologjise me titull “vendosja e implanteve tek pacientet diabetik”.
Aktualisht jep mesim ne Universitetit Aldent si profesor ne lenden e Anestezis

Extra Credits
Dr.Prof Florjan Xholi, shpesh, ndjek leksione dhe seminare, kombëtare dhe ndërkombëtare në specialitete të ndryshme, ku përfshihen:
- kongresi i 17 I Shoqates Ballkanike Stomatologjike, maj 2012
- konferenca e 3 Nacionale e Implanto-Protezes, janar 2009
– 5th National Conference of Implanto-Protezes, January 2011
– 6th National Conference of Implanto-Protezes, March 2012
- Basic training for Galaxis software and CT3D Planing and CEREC Workflow, proll 2014

- Konferenca kombetare e shkencave mjekesore 4, 2017
- Konferenca kombetare e shkencave mjekesore 5, 2018
- Inovacion ne shkencat mjekesore, 2018

sqSQ