Dr. Erilda Xholi
Dr. Erilda Xholi i eshte përkushtuar trajtimit ortodontik të fëmijëve, adoleshentëve
adulteve që prej vitit 2013. Pasi ka perfunduar studimet me Shqiperi ne fakultetin e mjekesise, dega stomatologji,
ka kryer studimet pas universitare, master shkencor i nivelit te dyte ne Ortodonci dhe
dhe Ortopedi Dentofaciale, ne Universitetin e Aquilas dhe aktualisht vazhdon studimet pasuniversitare ne
SHBA
Anetare e urdherit te mjekeve te SHBAs.
Extra Credits
Dr. ErildaXholi, shpesh, ndjek leksione dhe seminare, kombëtare dhe ndërkombëtare në specialitete të ndryshme
ku përfshihen:

  • - ICMBS ALBANIA 2015
  • - Takimi i dyte i ortodonteve shqipetar, 2015
  • - Bazat e trajnimit ortodontik-kirurgjikal 2015
  • - Risi ne traajnimin e klasave te II-a me dhe pa ekstraksione, 2016
  • - Konferenca kombetare e shkencave mjekesore 4, 2017
  • - Konferenca kombetare e shkencave mjekesore 5, 2018
  • - Sfidat ne rehabilitimin e kavitetit oral, 2018
  • - Inovacion ne shkencat mjekesore, 2018
sqSQ